FANDOM


Atributi – (lat. attibutio – mvesh, ngjet), simbol që shërben për të karakterizuar një figurë religjioze. Kështu p.sh. shpata dhe peshorja ishin atribute të Drejtësisë, rrufeja atribut i Zojsit, sfurku me tre dhëmbë atribut i Poseidonit, çomanga prej druri atribut i Herkullit etj. Në arkitekturë atributi tregonte shpesh një lloj ndërtese, p.sh. shkaba tregonte një faltore të Zojsit, lyra një faltore të Apollonit.