FANDOM


Baptët janë bestarë të perëndeshës Kotyto. Emri i tyre rrjedh nga βάπτω (baptō) që do të thotë "shytje në ujë", sepse festivali Kotytia që i kushtohet perëndeshës, paraprihet nga një pastrim që baptët e bëjnë duke u futur në ujë.

Në Bozovcë të Tetovës vazhdon të mbahen kremtimi i Perëndeshës Kotyto, ku burrat vishen me rrobe femrash për të larguar mësyshin nga gratë.

MBAHEN KARNEVALET ILIRE NË BOZOVCË

MBAHEN KARNEVALET ILIRE NË BOZOVCË