FANDOM


Me që kulti i natyrës kishte zënë një vend me peshë në përfytyrimet e shqiptarëve se sa fetë abrahamike, betë shpesh bëheshin për gurë, për qiell e dhe, ose për diell me gjithë rreze, 'për atë diell, për këtë rreze drite.'