FANDOM


Ditirambi ishte këngë (hymn) për nder të Dionysit, që këndohej nga pasuesit e tij, të veshur me lëkura dhije, të cilët kërcenin rreth altarit, nën drejtimin e një korifeu, me një ritëm herë të ngadaltë, herë të gjallë, sipas natyrës së legjendës së perëndisë. Deri në shek. VII p.e.s. ditirambi ishte i lidhur me kultin e Dionysit. Më vonë u bë shkëputja dhe ditirambet filuan të këndohen edhe për heronjtë.