FANDOM


Inkubacioni – ishte rit magjik që praktikohej, duke fjetur natën brenda ose pranë faltores të një perëndie të shërimit si Asklepi, për të marrë vesh nga perëndia përmes ëndrrave të ardhmen, apo shërimin e ndonjë sëmundjeje.