FANDOM


Kapnobatajtë janë bestarë (shamanë) që bien në trans për komunikim me zotat. Emri i tyre do të thotë "ata që ecin nëpër tym", që i referohet praktikës që thrakët në vend se të pinin verë hudhnin një lloj farash në zjarr dhe e thithnin tymin e tyre. Kjo bimë quhej kanabis nga Heziku i Aleksandrisë.

Kapnob