FANDOM


Kryemoti, ndryshe edhe Kryet e Motmotit ose Kryeviti, njihet në popull edhe me emrin e kristianizuar Shëngjergj, është kremtja më e madhe besëlashtë, fillimi i vitit të ri dhe fillim i stinës së verës. Kjo kremte zgjat në tri ditë epagomenale: 6,7 dhe 8 maj. Kryemoti gjendet në të njëjtën largësi me baraznatën pranverore dhe me pikun diellor të verës, me nga 45 ditë largësi prej secilit.

Maypole